МБАЛ Бяла


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9050149

Началната дата: 05.02.2016 11:15

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


„Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на Видеогастроскоп и Видеоколоноскоп, за нуждите на МБАЛ  “Юлия Вревска” - Бяла ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз”

Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Образци приложения - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисия - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9046393

  Началната дата: 01.10.2015 20:58

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на образно-диагностична апаратура, производство на Сименс АГ, Германия

  Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Документация
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • ОБРАЗЦИ ПРИЛОЖЕНИЯ - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • ДОГОВОР ПРОЕКТ - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044574

  Началната дата: 05.08.2015 16:34

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на лизинг на фабрично нов лек автомобил за нуждите на МБАЛ “Юлия Вревска” – Бяла ЕООД при условията на финансов лизинг за срок от 60 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 29 Септември 2015
 • Документация
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 05 Август 2015
 • ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ - Публикувано на: 05 Август 2015
 • ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Публикувано на: 05 Август 2015
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Публикувано на: 05 Август 2015
 • ДОГОВОР ПРОЕКТ - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ - Публикувано на: 18 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00756-2019-0001

  Началната дата: 02.09.2019 12:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "ЮЛИЯ ВРЕВСКА" - БЯЛА ЕООД

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:51
 • Обявление - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:53
 • Документация - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:54
 • Приложение 1 - ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:54
 • Приложение 2 - Предложение за изп.ОП1 - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:56
 • Приложение 3 - Предложение за изп.ОП2 - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:57
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:58
 • Ценово предложение - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 11:59
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:19
 • Протоколи
 • Протоколи 1 и 2 - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 16:34
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 16:18
 • Протоколи 1 и 2 - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:40
 • Протокол 3 - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:41
 • Протокол 4 - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:42
 • Протокол 5 - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:42
 • Протокол 6 - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:43
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:45
 • Решение за изменение решение за определяне изпълнител - Публикувано на: 26 Март 2020 - 14:22
 • Решение за изменение решение за определяне изпълнител - Публикувано на: 01 Април 2020 - 11:12
 • Решение за изменение решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 08 Май 2020 - 17:51
 • Решение за изменение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 15 Май 2020 - 14:49
 • Решение за изменение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 29 Май 2020 - 13:41
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване ОП 2 номенклатури 42 и 53 - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 13:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР 1 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:55
 • ДОГОВОР 2 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:56
 • ДОГОВОР 3 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:56
 • ДОГОВОР 4 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:56
 • ДОГОВОР 5 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:57
 • ДОГОВОР 6 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:57
 • ДОГОВОР 7 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:58
 • ДОГОВОР 8 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:58
 • ДОГОВОР 9 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:58
 • ДОГОВОР 10 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:59
 • ДОГОВОР 11 - Публикувано на: 02 Юни 2020 - 15:59
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00756-2018-0001

  Началната дата: 30.08.2018 12:06

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси“

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 30 Август 2018 - 12:05
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Август 2018 - 12:24
 • Документация - Публикувано на: 30 Август 2018 - 12:24
 • Образци за попълване - Публикувано на: 30 Август 2018 - 12:25
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Август 2018 - 12:26
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 17:07
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 12:22
 • Протокол 2 - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 12:23
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 12:24
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 15:20
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00756-2017-0001

  Началната дата: 13.11.2017 16:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Юлия Вревска" - Бяла ЕООД

  Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 16:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 13 Ноември 2017 - 16:00
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 08:26
 • ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 08:27
 • Техническо предложение - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 08:29
 • Ценово предложение - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 08:29
 • Актуализирани образци на проект на договори - Публикувано на: 27 Ноември 2017 - 17:28
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 11:40
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на: 27 Ноември 2017 - 17:27
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 15:19
 • Протоколи
 • Протокол на комисията 1 - Публикувано на: 29 Декември 2017 - 15:16
 • Протокол на комисията 2 - Публикувано на: 29 Декември 2017 - 15:18
 • Протокол на комисията 3 - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 15:18
 • Протокол на комисията 4 - Публикувано на: 31 Януари 2018 - 20:00
 • Протокол на комисията 5 - Публикувано на: 09 Февруари 2018 - 11:00
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 12 Февруари 2018 - 13:51
 • Протокол на комисията 6 - Публикувано на: 15 Февруари 2018 - 18:45
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 15:29
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 13 Март 2018 - 14:06
 • Протокол на комисията 7 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 16:17
 • Доклад на комисията 2 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 16:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 15:38
 • Решение за избор на изпълнител 2 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 16:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР 1 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:19
 • ДОГОВОР 2 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:20
 • ДОГОВОР 3 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:20
 • ДОГОВОР 4 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:21
 • ДОГОВОР 5 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:22
 • ДОГОВОР 6 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:23
 • ДОГОВОР 7 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:23
 • ДОГОВОР 8 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:24
 • ДОГОВОР 9 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:25
 • ДОГОВОР 10 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:25
 • ДОГОВОР 11 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:26
 • ДОГОВОР 12 - Публикувано на: 05 Април 2018 - 14:26
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00756-2016-0001

  Началната дата: 26.02.2016 13:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 

  Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Разяснение по документацията
 • РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗОП - Публикувано на: 15 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНИ - Публикувано на: 13 Май 2016
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - Публикувано на: 04 Май 2016
 • ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - Публикувано на: 04 Май 2016
 • ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - Публикувано на: 13 Май 2016
 • ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - Публикувано на: 20 Май 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ - Публикувано на: 20 Май 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 20 Юли 2016
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР - Публикувано на: 28 Ноември 2017
 • Гаранции изпълнение
 • ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - Публикувано на: 05 Октомври 2017
 • Гаранция за Участие
 • ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Плащания
 • ПЛАЩАНИЯ М.09,2016 - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.10,2016 - Публикувано на: 20 Ноември 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.11.2016 - Публикувано на: 29 Ноември 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.12,2016 - Публикувано на: 28 Декември 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.01,2017 - Публикувано на: 20 Февруари 2017
 • ПЛАЩАНИЯ М.02,2017 - Публикувано на: 20 Март 2017
 • ПЛАЩАНИЯ М.03,2017 - Публикувано на: 20 Април 2017
 • ПЛАЩАНИЯ М.04,2017 - Публикувано на: 19 Май 2017
 • ПЛАЩАНИЯ М.05,2017 - Публикувано на: 20 Юни 2017
 • ПЛАЩАНИЯ М.06,2017 - Публикувано на: 20 Юли 2017
 • ПЛАЩАНИЯ М.07,2017 - Публикувано на: 18 Август 2017
 • ПЛАЩАНИЯ М.08,2017 - Публикувано на: 20 Септември 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00756-2015-0001

  Началната дата: 16.07.2015 16:34

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ “Юлия Вревска" – Бяла ЕООД

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Ценово предложение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Образци - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Проект на договори - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Протокол 5 - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране и избор изпълнител - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Гаранция за Участие
 • ВЪЗТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащания
 • ПЛАЩАНИЯ М.12,2015 - Публикувано на: 14 Януари 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.01,2016 - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.02,2016 - Публикувано на: 13 Март 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.03,2016 - Публикувано на: 04 Април 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.04.2016 - Публикувано на: 20 Май 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.05,2016 - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.06.2016 - Публикувано на: 20 Юли 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М,07,2016 - Публикувано на: 19 Август 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.08.2016 - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.09,2016 - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М,10,2016 - Публикувано на: 20 Ноември 2016
 • ПЛАЩАНИЯ М.11,2016 - Публикувано на: 20 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 11.05.2021 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Покана ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. - Публикувано на: 11 Май 2021 - 15:00
 • Проект на договор ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. - Публикувано на: 11 Май 2021 - 15:00
 • Спецификация ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. - Публикувано на: 11 Май 2021 - 15:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 18:37
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 18:37
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 18:38
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 09.06.2021 15:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла ЕООД, гр. Бяла по  Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г“

  Документация
 • Покана ОП 2 по Рамково споразумение №РД-11-158 от 26.03.2021 г - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 12:00
 • Договор ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 12:00
 • Спецификация ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 09 Юли 2021 - 10:00
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 09 Юли 2021 - 10:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 09 Юли 2021 - 10:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 15.03.2021 00:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла ЕООД, гр. Бяла по  Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г.“

  Документация
 • Покана ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 16:54
 • Договор ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 16:55
 • Спецификация ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 16:56
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 16 Април 2021 - 10:57
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Април 2021 - 10:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 16 Април 2021 - 10:58
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 15.03.2021 00:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла ЕООД, гр. Бяла по  Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г.“

  Документация
 • Покана ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 17:04
 • Договор ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 17:04
 • Спецификация ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 17:06
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 16 Април 2021 - 11:03
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Април 2021 - 11:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 16 Април 2021 - 11:04
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 11.05.2021 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Проект на договор ОП 2 № РД-11-110 от 01.03.2021 г. - Публикувано на: 11 Май 2021 - 15:00
 • Покана ОП 2 № РД-11-110 от 01.03.2021 г. - Публикувано на: 11 Май 2021 - 15:00
 • Техническа спецификация ОП 2 № РД-11-110 от 01.03.2021 г. - Публикувано на: 11 Май 2021 - 15:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 18:41
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 18:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 18:41
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

  Началната дата: 07.07.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Покана ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г. - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 14:00
 • Договор ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г. - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 14:00
 • Спецификация ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г. - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 14:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 05 Август 2021 - 10:00
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 05 Август 2021 - 10:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 05 Август 2021 - 10:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

  Началната дата: 07.07.2021 17:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Покана ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г. - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 14:00
 • Договор ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г. - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 14:00
 • Спецификация ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г. - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 14:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 05 Август 2021 - 10:00
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 05 Август 2021 - 10:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 05 Август 2021 - 10:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 15.03.2021 00:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла ЕООД, гр. Бяла по  Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г.“

  Документация
 • Покана ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 16:27
 • Договор ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 16:28
 • Спецификация ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г. - Публикувано на: 12 Март 2021 - 16:30
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 16 Април 2021 - 10:31
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Април 2021 - 10:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 16 Април 2021 - 10:33
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 06.04.2021 15:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла ЕООД, гр. Бяла по  Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“

  Документация
 • Покана ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. - Публикувано на: 05 Април 2021 - 16:37
 • Договор ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. - Публикувано на: 05 Април 2021 - 16:38
 • Спецификация ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. - Публикувано на: 05 Април 2021 - 16:39
 • Съобщение эа провеждане на публичен жребии - Публикувано на: 28 Април 2021 - 14:04
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 10 Май 2021 - 13:43
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 10 Май 2021 - 13:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 10 Май 2021 - 13:45
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 25.08.2020 17:10

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура по вътрешен конкурентен избор, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (ЦОПСЗ).

  Документация
 • Покана ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. - Публикувано на: 25 Август 2020 - 17:10
 • Договор ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. - Публикувано на: 25 Август 2020 - 17:10
 • Спецификация ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. - Публикувано на: 25 Август 2020 - 17:10
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 16:10
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 16:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 16:13
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 27.08.2020 17:30

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура по вътрешен конкурентен избор, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (ЦОПСЗ).

  Документация
 • Покана ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 25 Август 2020 - 17:32
 • Договор ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 25 Август 2020 - 17:32
 • Спецификация ОП 2 по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 25 Август 2020 - 17:33
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 16:15
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 16:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 16:16
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 09.06.2021 15:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла ЕООД, гр. Бяла по  Рамково споразумение РД-11-151 от 19.03.2021 г“                             

  Документация
 • Покана ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г. - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 12:00
 • Договор ОП 1 по Рамково споразумение РД-11-151 от 19.03.2021 г - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 12:00
 • Спецификация ОП 1 по Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 13:30
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 13:31
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 13:32